top of page

Coaching & mentorskap

Vem behöver en Coach eller Mentor?
 

Alla. Det är det korta svaret för mig. Om du har drömmar, mål eller önskningar i livet som du inte lever fullt ut OCH du inte tar dig själv på fullt allvar - då finns det ingen ursäkt till att inte ha en coach. Om du inte har mål eller drömmar, eller ännu värre gett upp dem, då behöver du verkligenen coach. För mig handlar det om att ta sig själv och livet på allvar. Ibland kan det vara så enkelt att man står inför förändringar eller behöver få perspektiv på sin tillvaro. Det kan vara i en ny roll eller livssituation. 

 

I ett samarbete hjälper jag dig att nå ett framgångsrikt självledarskap som är i harmoni med dina personliga mål. Genom frågor, reflektioner och andra effektiva verktyg hjälper jag dig att effektivt komma framåt och möta de utmaningar du står inför. Min syn på coaching och mentorskap grundar sig i tron på individen och att det egna ledarskapet kan stärkas genom personlig utveckling.

 

Som Coach hjälper jag dig att själv komma fram till tydliga mål och sätten att nå dem på. Utgångspunkten för coaching är att du själv har svaren på dina frågor – där jag som coach fungerar som ett bollplank och stöd för att du lättare ska hitta dem. Tillsammans jobbar vi målinriktat, effektivt och når tydliga resultat.

 

Som Mentor blir jag din aktiva rådgivare i specifika yrkesmässiga utmaningar. I en Mentor relation ger jag dig tips och stöd med utgångspunkt i mina erfarenheter. Min specialitet är organisationsutveckling, vilket även inkluderar personal- och ledningsfrågor.

"What lies behind us and lies before us are tiny matters compared to what lies within us" 

bottom of page