top of page

PEAK Coaching program

Dina energitillgångar är din viktigaste resurs.

PEAK Självledarskap Coaching program

Effektivt självledarskap kräver mer än kompetens och vilja. Det kräver träning. Mitt individuella coachningsprogram, ”PEAK Självledarskap”, ger dig avgörande vägledning i hur du ska genomföra den förändring som krävs för att nå dina mål.

 

Ett utvecklat självledarskap ökar din inre motivation och effektivitet, ger bättre beslutsfattande och gör dig tryggare i ditt ledarskap och i din kommunikation. Det är det jag vill hjälpa dig med.

Upplägg
Programmet inleds med ett individuellt uppstartsmöte för genomgång av din personliga energi- och diskanalys samt Strength Finders. Där identifierar vi dina främsta styrkor, drivkrafter, personlighetsdrag och värderingar, samt urskiljer dina fokusområden. Coachningen sträcker sig över fyra månader och innehåller sammanlagt tio timmars djupgående, personlig vägledning.

 

Som deltagare får du
• identifiera dina visioner, styrkor, drivkrafter och mål
• optimera din energi och rikta den mot det som är meningsfullt för dig
• lära dig att bli mer produktiv och uthållig – både privat och i arbetet
• praktisk kunskap om hur du bör använda energimodellen
• hjälp med att skapa en skräddarsydd plan som leder till hållbara resultat
• skapa hållbara beteendeförändringar som hjälper dig

 

Programmet riktar sig till dig som
• upplever att du kan mer och är redo att göra nödvändiga förändringar för att nå önskat resultat
• är chef eller ledare och som önskar få ut mer av dig själv och dina medarbetare
• vill ha en karriärs- och livsplan
• vill påverka hela ditt liv i positiv riktning.

 

Dina energitillgångar är din viktigaste resurs.

 

Kontakta mig så hjälper jag dig att utvinna – och vinna.


"Passion is energy.

Feel the power

that comes from

focusing on what

excites you" 

bottom of page