top of page

DiSC analys

Kommunikation och beteendestilar

En DISC analys sätter färg på ditt beteende 

Är du blå, grön, röd eller gul? DISC-analys är ett personlighetstest som beskrivs med färger och som används för att utveckla självkännedom och kommunikation. Verktyget används för att få ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra och är ett stort värde i situationer som vid individ-, ledarskap- och team-utveckling.

Analysen kan tex användas för att: 

 • Förbättra och utveckla ledarskapet

 • Öka försäljning

 • Utveckla individer

 • Förbättra samarbetet mellan olika avdelningar

 • Förbättra och utveckla samarbetet inom teamet

 • Identifiera styrkor och svagheter i teamet

 • Underlätta och effektivisera rekryteringsprocessen

 

Under en workshop lär sig deltagarna sina olika drivkrafter och får ökad förståelse för hur omgivningen uppfattar

honom/henne. Samtidigt bidrar DISC till att specificera samtliga gruppmedlemmars kommunikationsstilar samt ger

var och en konkreta verktyg för hur de kan utnyttja sina styrkor och utveckla sin potential.

 

Med hjälp av dessa insikter och kunskaper kan deltagarna lättare förstå varandra och sina nuvarande och blivande

kunder.
 

Som deltagare i workshopen får du:

 

 • DISC bakgrund – William Moulton Marston

 • Grundläggande kunskap om DISC som verktyg

 • Hur DISC fungerar och hur DISC kan användas inom olika områden

 • Återkoppling av rapport på individ och teamnivå

 • Bättre förståelse om mig själv och andra

 • Konkreta verktyg för hur jag kan utnyttja mina styrkor och utveckla min potential. 

Längd: halvdag eller heldag

Är du intresserad av att göra din egen DISC analys? Kontakta mig så hjälper jag dig.  

 

"Relationships cannot grow without

communication

bottom of page